Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Eskilstuna 2023-06-03

Utdelning 7 rätt  29976 kr
     6 rätt   231 kr
     5 rätt    35 kr
Omsättning  10 miljoner kr

RättRad  6 Tulli 6 Green 7 Peric 2 Indep 10 Make  3 Ferra 5 Great 
Strukna       12        5         1         
Streckproc 13%   32%   23%   24%   10%   15%   21%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
109 JuBj 3.85 3R               -210=  -210  -5139 3.75
452 UHR 2.42 5R            1*35 -200=  -165  -38980 3.76

Tidningars stora system
 13 MiNy 3.71 3R              -1080=  -1080  -11599 3.96
109 JuBj 3.85 4R               -840=  -840  -54110 3.75
452 UHR 2.42 5R            1*35-1200=  -1165 -275031 3.76
485 TIL 3.85 5R            1*35-1470=  -1435 -502615 4.28
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se