Förklaringar.
3 SDS 3.14     +1 * 8,379 +17* 392-1,440= +13,603 +10,723 3.38
Talet 003 längst till vänster betyder så många gånger som man följt upp tidningen. I detta fall alltså 3 omgångar.

SDS säger att det är Sydsvenska Dagbladet.

Talet som följer därefter, 3.14, talar om snittranking på vinnande häst på hela omgången. Tex rätt rad var 9-3-1-3-5-7-2 och SDS hade :
häst 9 på plats 2
häst 3 på plats 1
häst 1 på plats 1
häst 3 på plats 2
häst 5 på plats 10
häst 7 på plats 1
häst 2 på plats 5
Om man nu lägger ihop 2+1+1+2+10+1+5 = 22. Och 22 delat med 7 blir 3.14. Man kan säga att SDS gissat segrarna på i snitt 3:dje plats i sin ranking.

Därefter följer att SDS fått en sexa som gav 8,379 kr och 17 st femmor som gav 392 kr styck på ett system som kostat 1,440 kr vilket ger en nettovinst på +13,603 kr.

Därefter följer +10,723 kr vilket är den totala vinsten i detta fall som SDS haft på alla omgångar som följts upp vilket är tre omgångar i detta fall.
OBS att detta ackumulerade tal INTE kan jämföras mellan olika tidningar eftersom uppföljningen skett på olika antal omgångar.

Det sista talet, 3.38, är en snittsiffra på vilken placering man tippar vinnande häst, jämför 3.14 som avsåg endast en omgång. 3.83 avser alla tre omgångar som SDS följts upp.
Tippare (tidningar) som följs upp 

AB  Aftonbladet     tisd nätet Per Nicklasson
AB  Aftonbladet     fred nätet Micke Nybrink from 2023
EXP  Expressen      onsd nätet Bengt Adielsson + Fredrik Edholm + Eskil Hellberg
                    bengt.adielsson@expressen.se osv
DL  Dalslänningen          Björn Mattsson
DN  Dagens Nyheter    fre     Björn Axelsson, Leif Berg
GP  GöteborgsPosten   onsd    Sören Englund, SDS
GUI  TravGuiden
LaLi Lars Lind      tisd    AT-tisd,DDto,HNto,SPto
NLT  Nya Lidköpings Tidn onsd    LarsEric Sjöman
NSD  NorrlSocialDemokr  fred    Stefan Bergström ÖCfre,UNTfre
PAJ  PerAndersJohanss   fred Boh,TT-ELA,BarometernFr,VLTfr,VKto,STfr,NWTti,SLAto
PeSu Pelle Sundberg    Bohusläningen torsd
RON  Travronden
SVD  Svenska Dagbladet  fred    Roger Nygren (DD,BT,HN)
SVD  Svenska Dagbladet  fred    Micke Korhonen from 2023
SDS  Sydsvenskan     torsd    Anders Engman 140405
TIL  Jennifer Tillman   tors Boh
JuBj Julia Björklund   tors Boh
UHR  Thomas Uhrberg    lörd Boh
VIT  Lars Erlandsson   torsd    Fd ViTippa nu ev club88
ORE  Patrik Nilsson    torsd    Örebroaren


140322 SVD Lars Lind samma som HN, AT mfl