Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Solvalla 2024-05-25

Utdelning 7 rätt  38915 kr
     6 rätt   381 kr
     5 rätt    39 kr
Omsättning  12 miljoner kr

RättRad  1 Felic 5 Emera 3 Crown 5 Dutch 3 Neede 10 Celia 11 Izoar 
Strukna           12             8    4    
Streckproc 41%   10%   14%   33%   6%    4%    53%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
153 JuBj 4.14 5R            5*39 -210=   -15  -12829 3.70
435 EXP 4.57 3R               -100=  -100  -19473 3.92
499 UHR 4.28 4R               -188=  -187  -28455 3.76

Tidningars stora system
 53 MiNy 3.42 5R            1*39 -210=  -171  -49154 3.79
153 JuBj 4.14 5R            10*39 -780=  -390  -65686 3.70
435 EXP 4.57 3R               -960=  -960 -296659 3.92
499 UHR 4.28 4R              -1313=  -1312 -296729 3.76
536 TIL 3.14 5R            1*39-1440=  -1401 -549134 4.27
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se