Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Örebro 2024-02-24

Utdelning 7 rätt  30778 kr
     6 rätt   183 kr
     5 rätt    23 kr
Omsättning  12 miljoner kr

RättRad  1 Globa 9 Lady 12 Beart 5 Great 6 Baron 12 Danao 2 Jalap 
Strukna  6             4    1         12    
Streckproc 25%   5%    17%   12%   29%   22%   62%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
141 JuBj 4.00 4R               -225=  -225  -10868 3.75
422 EXP 3.00 5R            1*23 -112=   -89  -18463 3.94
487 UHR 3.14 5R            1*23 -180=  -157  -26525 3.76

Tidningars stora system
 41 MiNy 2.28 6R       1*183+  21*23-1260=  -594  -36029 3.96
141 JuBj 4.00 5R            3*23 -675=  -606  -56770 3.75
422 EXP 3.00 6R       1*183+  20*23 -896=  -253 -288048 3.94
487 UHR 3.14 6R       1*183+  20*23-1260=  -617 -285818 3.76
523 TIL 4.42 5R            8*23-1440=  -1256 -534156 4.29
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se