Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Örebro 2023-04-29

Utdelning 7 rätt  15911 kr
     6 rätt   238 kr
     5 rätt    34 kr
Omsättning  96 miljoner kr

RättRad  2 Comes 10 Worki 3 Chapu 3 Hipst 7 Hipst 7 Icela 8 Versa 
Strukna       8    11    7         11        
Streckproc 16%   16%   34%   24%   25%   13%   9%    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
104 JuBj 2.42 5R            1*34 -210=  -176  -3973 3.77
434 DN  3.00 4R               -120=  -120  -5613 3.70
447 UHR 3.57 3R               -250=  -250  -37891 3.77

Tidningars stora system
 8 MiNy 2.14 6R       1*238+  19*34-1152=  -268  -6897 4.40
 9 MiKo 3.57 4R               -960=  -960  -9074 4.55
104 JuBj 2.42 5R            1*34 -840=  -806  -50238 3.77
434 DN  3.00 5R            1*34 -960=  -926 -245124 3.70
447 UHR 3.57 4R              -1250=  -1250 -269190 3.77
480 TIL 5.00 3R              -1350=  -1350 -495426 4.28
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se