Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Ã…by 2023-04-01

Utdelning 7 rätt  362788 kr
     6 rätt  11406 kr
     5 rätt   571 kr
Omsättning  89 miljoner kr

RättRad  11 Yuvar 11 Smile 5 Rackh 4 Tour 11 Behin 12 Speci 4 Frien 
Strukna  1             12    7    13    9    
Streckproc 2%    20%   20%   12%   12%   3%    14%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
100 JuBj 3.85 5R            1*571 -160=  +411  -3149 3.76
432 DN  4.57 2R               -144=  -144  -5349 3.70
444 UHR 4.28 3R               -200=  -200  -37101 3.77

Tidningars stora system
 4 MiNy 6.00 3R               -864=  -864  -3707 4.14
 5 MiKo 5.71 2R              -1120=  -1120  -5270 4.48
100 JuBj 3.85 5R            1*571-1200=  -629  -47014 3.76
432 DN  4.57 3R              -1008=  -1008 -243190 3.70
444 UHR 4.28 4R              -1200=  -1200 -265528 3.77
476 TIL 5.57 3R              -1500=  -1500 -490188 4.27
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se