Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Halmstad 2023-01-28

Utdelning 7 rätt   5221 kr
     6 rätt    35 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  12 miljoner kr

RättRad  2 Con C 10 Frank 6 Chapu 12 Wish  5 Muscl 12 Love  4 Uniqu 
Strukna  11        7                      
Streckproc 74%   28%   41%   31%   4%    13%   35%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 91 JuBj 1.85 6R        1*35+  16*0 -240=  -205  -1932 3.70
428 DN  4.57 4R               -120=  -120  -4820 3.70
435 UHR 3.85 6R        1*35+  13*0 -160=  -125  -37079 3.76

Tidningars stora system
 91 JuBj 1.85 7R  5221+   19*35+  132*0 -810=  +5076  -41532 3.70
428 DN  4.57 5R             5*0 -900=  -900 -239990 3.70
435 UHR 3.85 6R        7*35+  91*0-1120=  -875 -256628 3.76
467 TIL 4.00 6R        1*35+  22*0-1440=  -1405 -487671 4.27
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se