Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Kalmar 2023-01-14

Utdelning 7 rätt  398453 kr
     6 rätt  21769 kr
     5 rätt   1078 kr
Omsättning  85 miljoner kr

RättRad  9 Lucif 8 Marab 12 Ultio 13 Preci 5 Bottn 1 Call  4 Heroi 
Strukna  1             2    11    12        
Streckproc 17%   18%   17%   3%    3%    3%    12%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 89 JuBj 7.14 1R               -256=  -256  -1597 3.73
426 DN  5.28 2R               -45=   -45  -4642 3.70
433 UHR 5.42 3R               -200=  -200  -36730 3.77

Tidningars stora system
 89 JuBj 7.14 1R               -768=  -768  -45848 3.73
426 DN  5.28 3R               -882=  -882 -239106 3.70
433 UHR 5.42 3R              -1200=  -1200 -255290 3.77
465 TIL 5.85 3R              -1440=  -1440 -485843 4.27
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se