Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Färjestad 2023-01-07

Utdelning 7 rätt  68387 kr
     6 rätt   543 kr
     5 rätt    48 kr
Omsättning  81 miljoner kr

RättRad  3 Everg 12 Bâ–’c 9 Shape 3 Demir 1 Grace 4 Carro 7 Likea 
Strukna  4             1    3         12    
Streckproc 38%   9%    6%    36%   23%   4%    37%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 88 JuBj 3.57 4R               -216=  -216  -1341 3.70
424 DN  4.42 4R               -108=  -108  -4552 3.71
432 UHR 3.85 3R               -200=  -200  -36530 3.76

Tidningars stora system
 88 JuBj 3.57 4R               -864=  -864  -45080 3.70
424 DN  4.42 4R               -864=  -864 -237342 3.71
432 UHR 3.85 3R              -1200=  -1200 -254090 3.76
464 TIL 3.42 5R            3*48-1440=  -1296 -484403 4.27
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se