Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Romme 2022-12-17

Utdelning 7 rätt  51687 kr
     6 rätt   376 kr
     5 rätt    33 kr
Omsättning  80 miljoner kr

RättRad  1 Globa 6 Tekno 3 Globa 12 Shehu 4 Drizz 11 Dark  5 Hanni 
Strukna           12    9    8             
Streckproc 3%    15%   45%   6%    17%   25%   60%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 86 JuBj 2.71 4R               -180=  -180   -915 3.69
423 DN  2.71 3R               -120=  -120  -4444 3.71
429 UHR 3.42 5R            25*33 -150=  +675  -36066 3.76

Tidningars stora system
 86 JuBj 2.71 5R            2*33 -800=  -734  -43376 3.69
423 DN  2.71 5R            3*33 -900=  -801 -236478 3.71
429 UHR 3.42 5R            25*33-1200=  -375 -250754 3.76
461 TIL 4.00 6R       1*376+  26*33-1440=  -206 -484436 4.27
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se