Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Eskilstuna 2022-11-12

Utdelning 7 rätt  782670 kr
     6 rätt   2236 kr
     5 rätt   126 kr
Omsättning  11 miljoner kr

RättRad  6 Speci 4 Balle 3 Hidal 8 Marga 2 Phoen 1 Kathr 4 Pure 
Strukna       9         10                 
Streckproc 4%    14%   34%   67%   2%    5%    20%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 81 JuBj 4.28 4R               -140=  -140  -2822 3.71
424 UHR 3.71 4R               -150=  -150  -38924 3.76

Tidningars stora system
 81 JuBj 4.28 4R               -980=  -980  -42991 3.71
424 UHR 3.71 5R           15*126-1200=  +690 -248657 3.76
456 TIL 4.57 4R              -1470=  -1470 -482106 4.27
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se