Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Bjerke 2022-11-05

Utdelning 7 rätt    0 kr
     6 rätt    0 kr
     5 rätt   7638 kr
Omsättning  96 miljoner kr

RättRad  11 Thai  7 Trefi 4 Zorro 8 Imper 3 Souve 8 Type  4 Mia V 
Strukna  12        8    6    11        8    
Streckproc 7%    2%    9%    23%   8%    1%    5%    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 80 JuBj 4.42 3R               -160=  -160  -2682 3.70
419 DN  6.42 2R               -84=   -84  -4000 3.70
423 UHR 7.00 1R               -240=  -240  -38774 3.76

Tidningars stora system
 80 JuBj 4.42 3R              -1200=  -1200  -42011 3.70
419 DN  6.42 2R               -840=  -840 -232809 3.70
423 UHR 7.00 1R              -1200=  -1200 -249347 3.76
455 TIL 5.42 3R              -1400=  -1400 -480636 4.27
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se