Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Solänget 2022-10-15

Utdelning 7 rätt   8380 kr
     6 rätt   122 kr
     5 rätt    19 kr
Omsättning  86 miljoner kr

RättRad  7 Casto 8 Facin 4 Anton 15 Wolt* 5 Knutt 4 L.L.R 3 Lared 
Strukna  3         1         9             
Streckproc 35%   8%    15%   15%   16%   40%   36%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 77 JuBj 2.14 5R            1*19 -225=  -206  -2530 3.70
417 DN  2.71 5R            1*19 -112=   -93  -3826 3.69
420 UHR 3.14 5R            4*19 -300=  -224  -38166 3.75

Tidningars stora system
 77 JuBj 2.14 5R            1*19 -810=  -791  -39827 3.70
417 DN  2.71 5R            1*19 -840=  -821 -231069 3.69
420 UHR 3.14 6R       4*122+  64*19-1200=  +504 -245575 3.75
452 TIL 3.14 6R       1*122+  20*19-1350=  -848 -476356 4.26
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se