Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Ã…by 2022-10-08

Utdelning 7 rätt  35946 kr
     6 rätt   213 kr
     5 rätt    20 kr
Omsättning  87 miljoner kr

RättRad  1 Honey 6 Mindy 1 Trito 1 Gordi 4 Behin 11 Globa 11 Broth 
Strukna  3         5    11        12    10    
Streckproc 42%   78%   12%   28%   8%    2%    22%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 76 JuBj 4.42 3R               -240=  -240  -2324 3.72
419 UHR 4.14 4R               -210=  -210  -37942 3.75

Tidningars stora system
 76 JuBj 4.42 3R               -720=  -720  -39036 3.72
419 UHR 4.14 5R            35*20-1260=  -560 -246079 3.75
451 TIL 4.28 4R              -1440=  -1440 -475508 4.26
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se