Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Hagmyren 2022-09-10

Utdelning 7 rätt  33592 kr
     6 rätt    50 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  86 miljoner kr

RättRad  12 Born  2 Edima 6 Fat R 4 â–’st 3 Viva  1 Hail  5 Goone 
Strukna           12    3         5    11    
Streckproc 24%   29%   32%   0%    38%   55%   34%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 72 JuBj 2.28 6R        1*50+  15*0 -240=  -190  -1370 3.72
414 DN  3.14 5R             5*0 -75=   -75  -3537 3.69
415 UHR 3.57 4R               -135=  -135  -37172 3.74

Tidningars stora system
 72 JuBj 2.28 6R        2*50+  36*0 -840=  -740  -35719 3.72
414 DN  3.14 5R            12*0-1080=  -1080 -228329 3.69
415 UHR 3.57 5R             3*0-1215=  -1215 -241993 3.74
447 TIL 3.85 5R             3*0-1500=  -1500 -469904 4.27
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se