Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång BergsÃ¥ker 2022-08-27

Utdelning 7 rätt  16946 kr
     6 rätt   108 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  11 miljoner kr

RättRad  1 Behin 8 Babsa 8 Mâ–’n 8 Ivank 8 Goone 7 Santo 1 Moni 
Strukna  7    11        10                 
Streckproc 20%   5%    67%   57%   16%   17%   15%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 70 JuBj 2.71 5R             7*0 -280=  -280   -940 3.73
413 UHR 3.57 5R             1*0 -150=  -150  -36947 3.75

Tidningars stora system
 70 JuBj 2.71 5R             7*0 -840=  -840  -34163 3.73
413 UHR 3.57 5R             8*0-1200=  -1200 -239638 3.75
445 TIL 3.28 6R       1*108+  22*0-1470=  -1362 -467732 4.27
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se