Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Örebro 2022-08-20

Utdelning 7 rätt   6159 kr
     6 rätt    94 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  83 miljoner kr

RättRad  6 Toto  2 Missl 6 Follo 4 Fathe 2 Eagle 3 Dea G 2 King 
Strukna                12                 
Streckproc 19%   82%   10%   13%   33%   22%   14%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 69 JuBj 4.00 3R               -216=  -216   -660 3.74
412 DN  3.14 4R               -96=   -96  -3354 3.70
412 UHR 2.28 6R        3*94+  42*0 -221=   +62  -36797 3.75

Tidningars stora system
 69 JuBj 4.00 4R               -864=  -864  -33323 3.74
412 DN  3.14 5R            12*0 -864=  -864 -226349 3.70
412 UHR 2.28 6R        3*94+  57*0-1323=  -1041 -238438 3.75
444 TIL 4.14 4R              -1344=  -1344 -466370 4.27
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se