Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Rättvik 2022-08-06

Utdelning 7 rätt    0 kr
     6 rätt    0 kr
     5 rätt   1885 kr
Omsättning  82 miljoner kr

RättRad  3 L.L.R 3 Alber 2 Globa 11 Valle 9 Dats 10 Globa 7 Ferox 
Strukna           4    5         15    4    
Streckproc 52%   1%    29%   0%    3%    4%    20%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 5 FrPe 6.00 3R               -180=  -180  -1110 4.59
410 UHR 6.28 3R               -180=  -180  -37679 3.75
411 DN  6.14 2R               -84=   -84  -3258 3.70

Tidningars stora system
 5 FrPe 6.00 3R               -900=  -900  -3942 4.59
410 UHR 6.28 3R               -900=  -900 -237257 3.75
411 DN  6.14 3R               -840=  -840 -225485 3.70
442 TIL 5.71 3R              -1350=  -1350 -464284 4.27
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se