Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Boden 2022-06-18

Utdelning 7 rätt   1632 kr
     6 rätt    15 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  11 miljoner kr

RättRad  5 Devil 6 Kâ–’l 6 Amale 1 Amie  3 Holy  7 L.A.B 8 Don F 
Strukna       14             4    9    2    
Streckproc 48%   7%    43%   23%   16%   37%   85%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 66 JuBj 2.14 6R        1*15+  16*0 -240=  -225   +52 3.72
404 UHR 1.71 6R        1*15+  15*0 -180=  -165  -36611 3.73
405 DN  3.57 5R            15*0 -90=   -90  -2633 3.68

Tidningars stora system
 66 JuBj 2.14 7R  1632+   19*15+  135*0 -864=  +1053  -30779 3.72
404 UHR 1.71 7R  1632+   21*15+  166*0-1260=  +687 -230609 3.73
405 DN  3.57 6R        5*15+  80*0 -960=  -885 -220549 3.68
435 TIL 2.85 6R        6*15+  90*0-1440=  -1350 -456892 4.27
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se