Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Östersund 2022-06-11

Utdelning 7 rätt   4424 kr
     6 rätt    65 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  84 miljoner kr

RättRad  6 Hecto 5 Kalma 5 Born  3 Bentl 6 Firef 10 Verni 3 L.L.R 
Strukna  12        11    8             12    
Streckproc 8%    12%   72%   67%   18%   13%   28%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 65 JuBj 3.42 5R             8*0 -240=  -240   +277 3.75
403 UHR 3.42 6R        1*65+  17*0 -320=  -255  -36446 3.74
404 DN  2.71 4R               -108=  -108  -2543 3.68

Tidningars stora system
 65 JuBj 3.42 5R            16*0 -784=  -784  -31832 3.75
403 UHR 3.42 6R        1*65+  20*0-1280=  -1215 -231296 3.74
404 DN  2.71 6R        4*65+  60*0 -864=  -604 -219664 3.68
434 TIL 3.42 6R        5*65+  80*0-1350=  -1025 -455542 4.27
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se