Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Mantorp 2022-06-04

Utdelning 7 rätt  127233 kr
     6 rätt   367 kr
     5 rätt    31 kr
Omsättning  10 miljoner kr

RättRad  12 Souri 7 Draup 2 Edibe 4 Marga 3 Sam t 7 Farfa 6 Calle 
Strukna           3             12        
Streckproc 7%    2%    15%   65%   29%   11%   46%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 64 JuBj 2.71 6R       2*367+  28*31 -168=  +1434   +517 3.75
403 DN  3.14 5R            3*31 -120=   -27  -2435 3.68

Tidningars stora system
 64 JuBj 2.71 6R       2*367+  40*31-1260=  +714  -31048 3.75
402 UHR 3.42 5R            5*31-1200=  -1045 -230081 3.74
403 DN  3.14 5R            5*31 -900=  -745 -219060 3.68
433 TIL 4.28 4R              -1500=  -1500 -454517 4.27
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se