Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Ã…by 2022-02-12

Utdelning 7 rätt   9866 kr
     6 rätt   129 kr
     5 rätt    17 kr
Omsättning  93 miljoner kr

RättRad  12 Carna 10 Beckh 6 Donna 2 Sanib 10 Letth 7 Behin 1 Stron 
Strukna  8    11    2         12        9    
Streckproc 8%    18%   14%   33%   11%   51%   49%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 48 JuBj 3.14 5R            1*17 -225=  -208  +1943 3.69
391 DN  4.14 3R               -108=  -108  -1165 3.69

Tidningars stora system
 48 JuBj 3.14 6R       1*129+  19*17 -864=  -412  -17640 3.69
387 UHR 4.57 5R            4*17-1440=  -1372 -211648 3.73
391 DN  4.14 3R               -864=  -864 -209604 3.69
417 TIL 3.85 6R       1*129+  20*17-1350=  -881 -434501 4.27
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se