Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Solvalla 2021-09-25

Utdelning 7 rätt   6502 kr
     6 rätt    71 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  96 miljoner kr

RättRad  4 Admir 4 Santo 5 Rarit 4 Lara 12 Tatto 3 Franc 4 Swagg 
Strukna  7    1         7                  
Streckproc 77%   32%   17%   11%   7%    50%   20%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 28 JuBj 3.85 5R             1*0 -144=  -144  -3930 3.75
373 DN  3.71 5R             2*0 -120=  -120   +343 3.67
393 AB  2.57 5R             1*0 -36=   -36  -27931 3.97
395 EXP 3.42 4R               -96=   -96  -15904 3.96

Tidningars stora system
 28 JuBj 3.85 6R        1*71+  20*0 -810=  -739  -20002 3.75
370 UHR 3.71 5R             6*0-1260=  -1260 -201911 3.73
373 DN  3.71 5R            12*0-1080=  -1080 -196302 3.67
393 AB  2.57 6R        5*71+  70*0 -720=  -365 -410888 3.97
395 EXP 3.42 5R            12*0 -960=  -960 -279756 3.96
397 TIL 3.00 6R        1*71+  20*0-1350=  -1279 -414917 4.26
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se