Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång BergsÃ¥ker 2021-08-28

Utdelning 7 rätt  27390 kr
     6 rätt   160 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  10 miljoner kr

RättRad  12 Admir 10 S.G.K 8 Mâ–’n 15 Activ 7 Tatto 4 Swagg 3 Very 
Strukna           2    4         12        
Streckproc 61%   5%    86%   9%    2%    37%   24%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 24 JuBj 3.42 5R            18*0 -216=  -216  -3290 3.71
366 UHR 3.71 4R               -252=  -252  -48986 3.72
369 DN  4.14 4R               -120=  -120   +789 3.66
390 AB  4.57 4R               -100=  -100  -27559 3.96
391 EXP 4.14 4R               -108=  -108  -15498 3.95

Tidningars stora system
 24 JuBj 3.42 5R            18*0 -864=  -864  -16351 3.71
366 UHR 3.71 5R            42*0-1260=  -1260 -196876 3.72
369 DN  4.14 4R               -980=  -980 -192922 3.66
390 AB  4.57 6R       1*160+  28*0-1296=  -1136 -408031 3.96
391 EXP 4.14 5R            18*0 -972=  -972 -276202 3.95
393 TIL 4.42 5R            20*0-1500=  -1500 -410434 4.27
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se