Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Ã…by 2021-08-14

Utdelning 7 rätt   1197 kr
     6 rätt    26 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  99 miljoner kr

RättRad  4 Oracl 6 Globa 15 Sveca 3 Zion  3 Born  3 Rackh 10 Milli 
Strukna  1                      7         
Streckproc 20%   16%   24%   75%   63%   20%   11%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 22 JuBj 2.57 6R        1*26+  14*0 -150=  -124  -2906 3.73
364 UHR 3.57 5R             1*0 -288=  -288  -50730 3.73
367 DN  2.14 6R        1*26+  12*0 -96=   -70   +945 3.66
388 AB  3.14 5R             3*0 -144=  -144  -27447 3.96
389 EXP 2.85 5R             3*0 -90=   -90  -15309 3.95

Tidningars stora system
 22 JuBj 2.57 7R  1197+   18*26+  125*0 -750=  +915  -14479 3.73
364 UHR 3.57 6R        1*26+  20*0-1440=  -1414 -196952 3.73
367 DN  2.14 6R        1*26+  19*0 -864=  -838 -191294 3.66
388 AB  3.14 5R             3*0-1080=  -1080 -405215 3.96
389 EXP 2.85 6R        3*26+  48*0 -900=  -822 -274150 3.95
391 TIL 2.71 7R  1197+   20*26+  159*0-1500=  +217 -407518 4.27
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se