Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Hagmyren 2021-07-31

Utdelning 7 rätt   1403 kr
     6 rätt    23 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  99 miljoner kr

RättRad  5 Born  6 Kalma 8 Click 9 Alexi 6 Erv Z 5 Titan 3 The B 
Strukna           11        8    9         
Streckproc 33%   15%   36%   17%   78%   27%   24%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 20 JuBj 2.00 6R        2*23+  32*0 -245=  -199  -2590 3.77
362 UHR 2.00 7R  1403+   17*23+   0*0 -360=  +1434  -50226 3.73
365 DN  1.28 6R        1*23+  13*0 -126=  -103  +1195 3.67
386 AB  2.00 5R             1*0 -158=  -157  -27203 3.96
387 EXP 2.00 7R  1403+   15*23+   0*0 -192=  +1556  -15123 3.96

Tidningars stora system
 20 JuBj 2.00 6R        2*23+  38*0 -980=  -934  -14530 3.77
362 UHR 2.00 7R  1403+   20*23+  158*0-1440=  +423 -194242 3.73
365 DN  1.28 6R        1*23+  19*0 -882=  -859 -189556 3.67
386 AB  2.00 6R        1*23+  21*0-1575=  -1552 -403510 3.96
387 EXP 2.00 7R  1403+   24*23+  212*0-1920=   +35 -272464 3.96
389 TIL 3.28 6R        1*23+  20*0-1400=  -1377 -416843 4.28
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se