Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Halmstad 2021-07-10

Utdelning 7 rätt   1108 kr
     6 rätt    21 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  95 miljoner kr

RättRad  1 Viken 15 Mysti 1 Cyber 7 Ol Do 4 Globa 5 Larad 14 Kali 
Strukna           2             8    6    
Streckproc 49%   16%   64%   17%   28%   29%   18%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 4 ToPa 1.42 6R        1*21+  17*0 -180=  -159   -372 3.28
359 UHR 3.14 6R        1*21+  15*0 -225=  -204  -51168 3.72
362 DN  1.85 7R  1108+   12*21+   0*0 -100=  +1260  +1555 3.67
384 EXP 2.42 6R        1*21+  15*0 -210=  -189  -16333 3.96
385 AB  4.57 4R                -5=   -4  -27046 3.97

Tidningars stora system
 4 ToPa 1.42 6R        2*21+  44*0-1260=  -1218   -892 3.28
359 UHR 3.14 6R        1*21+  19*0-1125=  -1104 -192205 3.72
362 DN  1.85 7R  1108+   19*21+  139*0 -900=  +607 -187195 3.67
384 EXP 2.42 6R        1*21+  21*0-1120=  -1099 -269843 3.96
385 AB  4.57 6R        1*21+  29*0-1260=  -1239 -401958 3.97
386 TIL 3.42 7R  1108+   20*21+  157*0-1350=  +178 -413304 4.28
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se