Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång 2021-06-27

Utdelning 7 rätt  12714 kr
     6 rätt   143 kr
     5 rätt    19 kr
Omsättning  0 miljoner kr

RättRad  2 Zio T 14 Husse 3 Hevin 3 Napol 1 Bened 6 Easy  1 Cokst 
Strukna                         5    4    
Streckproc 20%   5%    19%   30%   14%   34%   47%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 2 ToPa 3.57 3R               -135=  -135   -63 3.92
357 UHR 3.57 4R               -240=  -240  -50664 3.72
361 DN  4.14 3R               -108=  -108   +295 3.68
382 EXP 3.85 2R               -84=   -84  -15987 3.96
383 AB  2.42 4R               -96=   -96  -27035 3.96

Tidningars stora system
 2 ToPa 3.57 4R              -1080=  -1080  +1063 3.92
357 UHR 3.57 4R              -1440=  -1440 -189901 3.72
361 DN  4.14 4R               -810=  -810 -187802 3.68
382 EXP 3.85 3R              -1008=  -1008 -267694 3.96
383 AB  2.42 5R            2*19-1728=  -1690 -398919 3.96
384 TIL 4.00 4R              -1500=  -1500 -413215 4.28
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se