Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Gävle 2021-05-22

Utdelning 7 rätt  88864 kr
     6 rätt   309 kr
     5 rätt    31 kr
Omsättning  12 miljoner kr

RättRad  6 Van G 10 Ies E 7 Globa 8 Mo Sj 10 Kate  9 Garet 7 Admir 
Strukna           1    10    5         8    
Streckproc 39%   16%   14%   13%   2%    22%   63%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 15 JuBj 4.14 4R               -175=  -175  -1707 3.83
352 UHR 3.42 4R               -180=  -180  -49509 3.72
356 DN  3.71 3R               -100=  -100  -1451 3.66
377 EXP 4.00 3R               -96=   -96  -15539 3.95
378 AB  4.14 3R                -3=   -3  -26512 3.96

Tidningars stora system
 15 JuBj 4.14 4R               -788=  -787  -10556 3.83
352 UHR 3.42 5R            5*31-1620=  -1465 -183067 3.72
356 DN  3.71 4R               -800=  -800 -186435 3.66
377 EXP 4.00 5R            8*31 -768=  -520 -263350 3.95
378 AB  4.14 4R              -2160=  -2160 -390693 3.96
379 TIL 4.42 5R            5*31-1500=  -1345 -405995 4.27
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se