Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång UmÃ¥ker 2021-05-15

Utdelning 7 rätt  116269 kr
     6 rätt   194 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  12 miljoner kr

RättRad  6 Digit 6 Arqua 1 Missl 3 Cuenc 8 Evens 6 Don F 11 Rally 
Strukna       14                 3    8    
Streckproc 41%   21%   64%   17%   5%    65%   1%    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 14 JuBj 3.14 5R             4*0 -168=  -168  -1532 3.81
351 UHR 4.85 3R               -210=  -210  -49329 3.72
355 DN  3.57 4R               -90=   -90  -1351 3.66
376 EXP 2.85 5R             6*0 -90=   -90  -15443 3.95
377 AB  3.42 5R             6*0 -216=  -216  -26509 3.96

Tidningars stora system
 14 JuBj 3.14 6R       2*194+  38*0 -756=  -368  -9769 3.81
351 UHR 4.85 4R              -1470=  -1470 -181602 3.72
355 DN  3.57 4R               -750=  -750 -185635 3.66
376 EXP 2.85 5R            15*0 -900=  -900 -262830 3.95
377 AB  3.42 5R             6*0-1728=  -1728 -388533 3.96
378 TIL 2.85 6R       5*194+  90*0-1400=  -430 -404650 4.27
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se