Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Ã…by 2021-05-08

Utdelning 7 rätt   2077 kr
     6 rätt    45 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  11 miljoner kr

RättRad  3 Fifty 2 Flirt 4 â–’na 5 Alpag 10 Easy  4 Alleg 4 Delia 
Strukna       6    1             9    7    
Streckproc 20%   18%   62%   13%   23%   39%   21%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 13 JuBj 1.85 4R               -140=  -140  -1364 3.86
350 UHR 1.85 4R               -160=  -160  -49119 3.71
354 DN  1.71 6R        1*45+  11*0 -96=   -51  -1261 3.66
375 EXP 2.85 4R               -126=  -126  -15353 3.95
376 AB  2.57 4R               -42=   -42  -26293 3.96

Tidningars stora system
 13 JuBj 1.85 5R             1*0 -840=  -840  -9401 3.86
350 UHR 1.85 5R             1*0-1120=  -1120 -180132 3.71
354 DN  1.71 6R        1*45+  19*0 -900=  -855 -184885 3.66
375 EXP 2.85 5R            12*0 -864=  -864 -261930 3.95
376 AB  2.57 5R             1*0 -788=  -787 -386805 3.96
377 TIL 2.42 6R        1*45+  21*0-1440=  -1395 -404220 4.27
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se