Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Örebro 2021-05-01

Utdelning 7 rätt  57549 kr
     6 rätt   345 kr
     5 rätt    29 kr
Omsättning  94 miljoner kr

RättRad  10 Eddy  6 Seism 4 Erin  9 Halo  4 Cash  2 Drags 10 Moni 
Strukna       2    9    8             7    
Streckproc 16%   78%   12%   35%   7%    2%    38%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 12 JuBj 4.00 5R            2*29 -150=   -92  -1224 4.03
349 UHR 3.85 5R            15*29 -315=  +120  -48959 3.72
374 EXP 3.42 4R               -72=   -72  -15227 3.95
375 AB  3.71 4R               -54=   -54  -26251 3.96

Tidningars stora system
 12 JuBj 4.00 5R            8*29 -840=  -608  -8561 4.03
349 UHR 3.85 5R            15*29-1260=  -825 -179012 3.72
374 EXP 3.42 4R               -768=  -768 -261066 3.95
375 AB  3.71 5R            14*29-2268=  -1862 -386017 3.96
376 TIL 2.71 6R       1*345+  20*29-1350=  -425 -402825 4.28
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se