Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång BergsÃ¥ker 2021-04-17

Utdelning 7 rätt  13049 kr
     6 rätt   174 kr
     5 rätt    24 kr
Omsättning  92 miljoner kr

RättRad  6 Otrol 2 Gogob 11 Mâ–’n 7 Beaut 4 Fight 3 Cab L 2 Whos 
Strukna  7    5             11    8         
Streckproc 9%    20%   19%   17%   12%   41%   44%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 3 JoMe 2.14 4R               -160=  -160   -24 2.99
347 UHR 2.85 5R            1*24 -252=  -228  -48839 3.71
372 EXP 2.71 4R               -113=  -112  -15065 3.95
373 AB  3.57 4R               -18=   -18  -26005 3.96

Tidningars stora system
 3 JoMe 2.14 4R               -800=  -800  -2209 2.99
347 UHR 2.85 5R            5*24-1260=  -1140 -176987 3.71
372 EXP 2.71 5R            1*24 -900=  -876 -259353 3.95
373 AB  3.57 5R            1*24-1500=  -1476 -383003 3.96
374 TIL 3.85 5R            5*24-1440=  -1320 -400960 4.28
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se