Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Jägersro 2021-04-10

Utdelning 7 rätt  23233 kr
     6 rätt   155 kr
     5 rätt    18 kr
Omsättning  96 miljoner kr

RättRad  3 Scorp 1 Domin 3 Bravo 5 Tyson 9 Farla 10 Oxidi 6 Racin 
Strukna       9         12    6    8         
Streckproc 13%   13%   40%   2%    37%   28%   45%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 2 JoMe 4.00 3R               -120=  -120   +136 3.42
346 UHR 3.57 5R            5*18 -188=   -97  -48611 3.72
371 EXP 4.14 4R               -112=  -112  -14952 3.96
372 AB  4.28 5R            1*18 -168=  -150  -25987 3.96

Tidningars stora system
 2 JoMe 4.00 4R              -1080=  -1080  -1409 3.42
346 UHR 3.57 5R            5*18 -750=  -660 -175847 3.72
371 EXP 4.14 4R              -1008=  -1008 -258477 3.96
372 AB  4.28 5R            1*18-1575=  -1557 -381527 3.96
373 TIL 3.00 6R       1*155+  21*18-1440=  -907 -399640 4.28
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se