Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Axevalla 2021-03-13

Utdelning 7 rätt  23120 kr
     6 rätt   146 kr
     5 rätt    15 kr
Omsättning  10 miljoner kr

RättRad  4 Ubiqu 5 Gitan 12 Maest 2 Teton 2 Condi 3 Sweet 4 Heavy 
Strukna                8                  
Streckproc 38%   1%    58%   8%    42%   13%   35%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 9 JuBj 3.00 5R            9*15 -135=    0   -844 4.21
343 UHR 3.28 5R            1*15 -252=  -237  -47989 3.72
367 EXP 2.42 4R               -100=  -100  -14607 3.96
368 AB  3.14 5R            3*15 -96=   -51  -25113 3.96

Tidningars stora system
 9 JuBj 3.00 5R            9*15 -864=  -729  -6289 4.21
343 UHR 3.28 5R            1*15-1260=  -1245 -172715 3.72
367 EXP 2.42 5R            5*15-1000=  -925 -255301 3.96
368 AB  3.14 6R       1*146+  33*15-2400=  -1759 -375620 3.96
369 TIL 2.71 6R       1*146+  23*15-1500=  -1009 -394524 4.28
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se