Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Romme 2021-02-27

Utdelning 7 rätt  415967 kr
     6 rätt   2995 kr
     5 rätt   205 kr
Omsättning  10 miljoner kr

RättRad  1 Ara 5 Emil  7 Disco 9 Pacif 9 Remar 1 Pappa 5 Oxidi 
Strukna       1         10    2         4    
Streckproc 13%   3%    46%   4%    6%    13%   37%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 7 JuBj 4.57 2R               -180=  -180   -644 4.34
341 UHR 5.00 4R               -252=  -252  -47527 3.72
365 EXP 4.57 2R               -120=  -120  -14423 3.96
366 AB  4.42 4R               -162=  -162  -24954 3.96

Tidningars stora system
 7 JuBj 4.57 4R               -864=  -864  -4840 4.34
341 UHR 5.00 4R              -1260=  -1260 -170255 3.72
365 EXP 4.57 2R               -960=  -960 -253536 3.96
366 AB  4.42 4R              -1296=  -1296 -372349 3.96
367 TIL 3.71 5R            4*205-1470=  -650 -392075 4.29
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se