Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Mantorp 2021-02-20

Utdelning 7 rätt  389371 kr
     6 rätt   9547 kr
     5 rätt   314 kr
Omsättning  12 miljoner kr

RättRad  2 Racin 6 Zack  2 Evalu 3 Call  6 Beart 2 Elle  1 Maest 
Strukna       2    9         1    3    4    
Streckproc 10%   40%   2%    37%   3%    1%    40%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 6 JuBj 4.71 4R               -150=  -150   -464 4.30
340 UHR 5.42 2R               -300=  -300  -47275 3.72
364 EXP 5.00 3R               -90=   -90  -14303 3.96
365 AB  3.57 5R            2*314 -210=  +418  -24792 3.96

Tidningars stora system
 6 JuBj 4.71 4R               -750=  -750  -3976 4.30
340 UHR 5.42 2R              -1200=  -1200 -168995 3.72
364 EXP 5.00 3R               -900=  -900 -252576 3.96
365 AB  3.57 5R            2*314-1440=  -812 -371053 3.96
366 TIL 4.14 4R              -1350=  -1350 -391425 4.29
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se