Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Eskilstuna 2021-01-30

Utdelning 7 rätt  118287 kr
     6 rätt   996 kr
     5 rätt    87 kr
Omsättning  11 miljoner kr

RättRad  5 Malki 4 La Pa 6 Solka 3 Hawk  9 Phoen 14 Havan 5 Josep 
Strukna           2                  12    
Streckproc 9%    6%    24%   3%    24%   21%   37%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 3 JuBj 4.00 2R               -198=  -198   -366 4.61
337 UHR 3.28 4R               -270=  -270  -46579 3.71
361 EXP 4.57 3R               -100=  -100  -14043 3.95
362 AB  3.28 3R               -180=  -180  -25138 3.96

Tidningars stora system
 3 JuBj 4.00 3R               -792=  -792  -2025 4.61
337 UHR 3.28 4R              -1080=  -1080 -165630 3.71
361 EXP 4.57 4R               -980=  -980 -250157 3.95
362 AB  3.28 4R              -1792=  -1792 -367822 3.96
363 TIL 4.57 5R            1*87-1470=  -1383 -387252 4.28
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se