Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång BergsÃ¥ker 2021-01-09

Utdelning 7 rätt    0 kr
     6 rätt    24 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  93 miljoner kr

RättRad  7 Algot 3 Essie 4 Hefne 11 Vâ–’l 11 Disco 7 Marsc 1 Axel 
Strukna           12    8    12    8         
Streckproc 31%   56%   33%   33%   22%   22%   16%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
282 PAJ 1.85 5R             1*0 -84=   -84  -7473 3.52
334 UHR 1.85 6R        1*24+  15*0 -225=  -201  -45983 3.70
358 EXP 2.00 6R        1*24+  13*0 -105=   -81  -13739 3.95
359 AB  2.57 6R        2*24+  32*0 -144=   -96  -24602 3.96

Tidningars stora system
282 PAJ 1.85 5R             1*0 -840=  -840  -15547 3.52
334 UHR 1.85 7R    0+   19*24+  142*0-1125=  -669 -168380 3.70
341 LaLi 2.57 6R        3*24+  39*0 -480=  -408 -122392 4.13
358 EXP 2.00 7R    0+   19*24+  136*0 -882=  -426 -247530 3.95
359 AB  2.57 7R    0+   24*24+  209*0-2016=  -1440 -362101 3.96
360 TIL 3.42 6R        1*24+  20*0-1152=  -1128 -383148 4.28
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se