Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Kalmar 2021-01-02

Utdelning 7 rätt  120004 kr
     6 rätt   656 kr
     5 rätt    50 kr
Omsättning  95 miljoner kr

RättRad  11 M.T.O 1 Lorel 2 Sevil 7 Demon 3 Fortu 2 Ottil 11 Globa 
Strukna  1                  11    7    10    
Streckproc 7%    27%   33%   72%   20%   1%    8%    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
281 PAJ 5.28 4R               -108=  -108  -7389 3.52
333 UHR 4.57 4R               -300=  -300  -45782 3.71
357 EXP 5.14 3R               -96=   -96  -13658 3.96
358 AB  3.14 6R       1*656+  11*50 -162=  +1044  -24506 3.96

Tidningars stora system
281 PAJ 5.28 4R               -864=  -864  -14707 3.52
333 UHR 4.57 4R              -2100=  -2100 -167711 3.71
357 EXP 5.14 4R               -882=  -882 -247104 3.96
358 AB  3.14 6R       1*656+  22*50-1512=  +244 -360661 3.96
359 TIL 4.00 5R            16*50-1280=  -480 -382020 4.28
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se