Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Solvalla 2020-12-26

Utdelning 7 rätt  13293 kr
     6 rätt   161 kr
     5 rätt    22 kr
Omsättning  11 miljoner kr

RättRad  13 Racin 4 Morot 1 Very  2 Kali  2 Oracl 4 Algot 1 Hicko 
Strukna       12        10    12    8         
Streckproc 29%   5%    59%   27%   12%   25%   14%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
280 PAJ 4.00 4R               -108=  -108  -7281 3.52
332 UHR 4.85 3R               -240=  -240  -45482 3.71
356 EXP 3.42 4R               -40=   -40  -13562 3.95
357 AB  3.28 3R               -60=   -60  -25550 3.96

Tidningars stora system
280 PAJ 4.00 5R            6*22 -756=  -624  -13843 3.52
332 UHR 4.85 3R               -960=  -960 -165611 3.71
340 LaLi 4.00 3R               -450=  -450 -121984 4.13
356 EXP 3.42 4R              -2400=  -2400 -246222 3.95
357 AB  3.28 4R              -2184=  -2184 -360905 3.96
358 TIL 3.42 5R            4*22-1440=  -1352 -381540 4.28
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se