Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Ã…by 2020-12-05

Utdelning 7 rätt  10567 kr
     6 rätt   152 kr
     5 rätt    22 kr
Omsättning 100 miljoner kr

RättRad  1 Axel  6 Alham 9 Beaut 11 Ol Do 10 Very  2 Beart 4 Viken 
Strukna  7             7         8         
Streckproc 10%   17%   20%   16%   70%   12%   26%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
277 PAJ 3.71 4R               -108=  -108  -7065 3.50
329 UHR 3.57 4R               -240=  -240  -45030 3.70
331 DL  4.42 4R               -128=  -128  +1392 4.05
351 DN  3.42 4R               -120=  -120  -1005 3.66
353 EXP 3.42 3R               -105=  -105  -13315 3.94
354 AB  2.71 4R               -225=  -225  -25175 3.96

Tidningars stora system
277 PAJ 3.71 5R            4*22 -864=  -776  -11659 3.50
329 UHR 3.57 5R            6*22-1200=  -1068 -164099 3.70
331 DL  4.42 4R               -630=  -630  +46399 4.05
337 LaLi 4.00 4R               -480=  -480 -120508 4.12
351 DN  3.42 4R               -840=  -840 -182085 3.66
353 EXP 3.42 4R               -945=  -945 -241998 3.94
354 AB  2.71 6R       1*152+  25*22-2100=  -1398 -354731 3.96
355 TIL 2.85 6R       1*152+  21*22-1440=  -826 -377348 4.28
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se