Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Solvalla 2020-11-28

Utdelning 7 rätt  764054 kr
     6 rätt   9607 kr
     5 rätt   282 kr
Omsättning  10 miljoner kr

RättRad  1 I Lov 2 Red M 3 Farla 4 Chich 2 Drags 9 Very  9 Vâ–’s 
Strukna           12        5    3         
Streckproc 1%    1%    23%   38%   7%    20%   22%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
276 PAJ 4.14 3R               -96=   -96  -6957 3.50
328 UHR 3.57 4R               -200=  -200  -44790 3.70
330 DL  4.14 4R               -125=  -125  +1520 4.05
350 DN  4.57 2R               -90=   -90   -885 3.66
352 EXP 4.00 4R               -80=   -80  -13210 3.95
353 AB  4.00 3R                -9=   -9  -24950 3.96

Tidningars stora system
276 PAJ 4.14 3R               -720=  -720  -10883 3.50
328 UHR 3.57 5R            5*282-1000=  +410 -163031 3.70
330 DL  4.14 4R               -630=  -630  +47029 4.05
336 LaLi 3.57 4R               -450=  -450 -120028 4.12
350 DN  4.57 3R               -750=  -750 -181245 3.66
352 EXP 4.00 4R               -840=  -840 -241053 3.95
353 AB  4.00 5R            1*282-2160=  -1878 -353333 3.96
354 TIL 5.14 3R              -1440=  -1440 -376522 4.28
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se