Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Romme 2020-11-14

Utdelning 7 rätt   1299 kr
     6 rätt    19 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  13 miljoner kr

RättRad  6 Ganda 7 Joyfu 4 Very  7 Hes M 4 Final 1 Gardn 5 Van G 
Strukna       12        3             3    
Streckproc 14%   32%   62%   25%   15%   26%   51%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
274 PAJ 2.71 5R             6*0 -108=  -108  -6741 3.50
326 UHR 1.57 7R  1299+   16*19+   0*0 -270=  +1333  -44320 3.70
328 DL  2.85 5R             2*0 -120=  -120  +1773 4.05
348 DN  1.85 7R  1299+   11*19+   0*0 -120=  +1388   -675 3.65
350 EXP 2.14 6R        3*19+  24*0 -90=   -33  -13050 3.94
351 AB  1.42 6R        1*19+  12*0 -90=   -71  -24701 3.96

Tidningars stora system
274 PAJ 2.71 6R        2*19+  34*0 -750=  -712  -9413 3.50
326 UHR 1.57 7R  1299+   20*19+  157*0-1350=  +329 -161821 3.70
328 DL  2.85 6R        1*19+  18*0 -630=  -611  +48247 4.05
334 LaLi 3.42 4R               -450=  -450 -119038 4.13
348 DN  1.85 7R  1299+   17*19+  115*0 -800=  +822 -179695 3.65
350 EXP 2.14 6R       12*19+  132*0 -900=  -672 -239253 3.94
351 AB  1.42 7R  1299+   22*19+  193*0-2250=  -533 -349151 3.96
352 TIL 3.14 6R        1*19+  21*0-1344=  -1325 -373541 4.28
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se