Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Eskilstuna 2020-11-07

Utdelning 7 rätt    0 kr
     6 rätt  647849 kr
     5 rätt  11930 kr
Omsättning 100 miljoner kr

RättRad  7 Dwayn 2 Pappa 6 Dear  2 Vâ–’s 11 Cargo 4 Sir H 11 Forfa 
Strukna  4             6    7         8    
Streckproc 31%   19%   4%    4%    2%    2%    1%    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
273 PAJ 6.14 1R               -108=  -108  -6633 3.50
325 UHR 5.85 2R               -250=  -250  -45653 3.71
327 DL  6.42 1R               -144=  -144  +1893 4.05
347 DN  6.28 1R               -96=   -96  -2063 3.65
349 EXP 5.85 1R               -81=   -81  -13017 3.95
350 AB  6.42 1R               -81=   -81  -24630 3.97

Tidningars stora system
273 PAJ 6.14 3R               -840=  -840  -8701 3.50
325 UHR 5.85 2R              -1000=  -1000 -162150 3.71
327 DL  6.42 1R               -648=  -648  +48858 4.05
333 LaLi 7.28 1R               -480=  -480 -118588 4.13
347 DN  6.28 1R               -960=  -960 -180517 3.65
349 EXP 5.85 3R               -972=  -972 -238581 3.95
350 AB  6.42 2R              -1890=  -1890 -348618 3.97
351 TIL 4.00 4R              -1500=  -1500 -372216 4.28
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se