Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Gävle 2020-10-17

Utdelning 7 rätt   8575 kr
     6 rätt   140 kr
     5 rätt    23 kr
Omsättning  96 miljoner kr

RättRad  12 Speed 14 Mily 7 Globa 10 S.T.C 2 From  1 Born  5 Vagab 
Strukna  1                               
Streckproc 16%   28%   10%   15%   19%   29%   36%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
270 PAJ 2.00 5R            1*23 -90=   -67  -6303 3.50
324 DL  3.00 4R               -122=  -121  +2260 4.05
344 DN  3.71 3R               -72=   -72  -1871 3.66
346 EXP 4.71 4R               -90=   -90  -13224 3.95
347 AB  2.85 4R               -216=  -216  -24387 3.95

Tidningars stora system
270 PAJ 2.00 5R            1*23 -750=  -727  -6241 3.50
324 DL  3.00 6R       1*140+  17*23 -630=   -99  +50245 4.05
330 LaLi 4.14 4R               -540=  -540 -117268 4.12
344 DN  3.71 5R            3*23 -864=  -795 -180751 3.66
346 EXP 4.71 4R               -900=  -900 -236293 3.95
347 AB  2.85 4R              -2304=  -2304 -342432 3.95
348 TIL 4.14 6R       1*140+  20*23-1350=  -750 -368622 4.29
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se