Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Ã…by 2020-10-10

Utdelning 7 rätt  731241 kr
     6 rätt   3556 kr
     5 rätt   322 kr
Omsättning  14 miljoner kr

RättRad  5 Hevin 10 Reddi 7 Galac 11 Rally 8 Echel 11 Indra 4 Very 
Strukna           8    9    3             
Streckproc 10%   8%    14%   4%    5%    20%   31%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
269 PAJ 4.57 3R               -135=  -135  -6236 3.50
322 UHR 5.42 2R               -300=  -300  -44954 3.71
323 DL  4.57 3R               -125=  -125  +2381 4.05
343 DN  5.85 2R               -96=   -96  -1799 3.66
345 EXP 5.00 1R               -84=   -84  -13134 3.95
346 AB  4.42 3R               -39=   -38  -24171 3.95

Tidningars stora system
269 PAJ 4.57 4R               -756=  -756  -5514 3.50
322 UHR 5.42 3R              -1200=  -1200 -158905 3.71
323 DL  4.57 5R            1*322 -630=  -308  +50344 4.05
329 LaLi 5.28 2R               -540=  -540 -116728 4.12
343 DN  5.85 2R               -960=  -960 -179956 3.66
345 EXP 5.00 1R               -840=  -840 -235393 3.95
346 AB  4.42 5R            1*322-2156=  -1834 -340128 3.95
347 TIL 5.14 4R              -1152=  -1152 -367872 4.29
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se