Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Solvalla 2020-09-26

Utdelning 7 rätt  999140 kr
     6 rätt   2795 kr
     5 rätt   157 kr
Omsättning  10 miljoner kr

RättRad  1 Headi 8 Uncle 7 Lipst 1 Eagle 4 Visco 3 Bramb 4 Mr Cl 
Strukna                             10    
Streckproc 9%    21%   62%   6%    20%   12%   1%    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
267 PAJ 3.00 3R               -96=   -96  -6005 3.51
320 UHR 3.57 5R            1*157 -360=  -203  -44474 3.70
321 DL  5.42 2R               -128=  -128  +2626 4.05
341 DN  4.57 3R               -120=  -120  -1630 3.65
343 EXP 3.85 4R               -96=   -96  -12966 3.95
344 AB  4.00 3R               -74=   -73  -24042 3.95

Tidningars stora system
267 PAJ 3.00 5R            3*157 -840=  -369  -4038 3.51
320 UHR 3.57 6R       1*2795+ 20*157-1440=  +4495 -156805 3.70
321 DL  5.42 3R               -648=  -648  +51240 4.05
327 LaLi 5.42 2R               -432=  -432 -115648 4.13
341 DN  4.57 4R               -900=  -900 -178261 3.65
343 EXP 3.85 5R            4*157 -960=  -332 -233545 3.95
344 AB  4.00 4R              -1323=  -1323 -336134 3.95
345 TIL 5.14 4R              -1350=  -1350 -365376 4.29
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se