Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång BergsÃ¥ker 2020-08-29

Utdelning 7 rätt   6495 kr
     6 rätt    57 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  12 miljoner kr

RättRad  5 Sir H 2 Borup 2 Mâ–’n 2 Lipst 3 Manuz 7 Merri 1 Milli 
Strukna                         3         
Streckproc 11%   38%   45%   55%   20%   13%   16%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
263 PAJ 3.28 4R               -96=   -96  -5699 3.50
316 UHR 2.42 5R             1*0 -360=  -360  -43256 3.70
317 DL  3.14 5R             1*0 -128=  -128  +3154 4.04
337 DN  4.00 3R               -80=   -80  -1276 3.65
339 EXP 2.14 5R             1*0 -90=   -90  -12268 3.94
340 AB  2.42 3R                -2=   -2  -23501 3.95

Tidningars stora system
263 PAJ 3.28 6R        2*57+  34*0 -700=  -586  -1371 3.50
316 UHR 2.42 5R             1*0-1440=  -1440 -157093 3.70
317 DL  3.14 5R             1*0 -648=  -648  +53814 4.04
323 LaLi 2.85 5R             9*0 -432=  -432 -113710 4.12
337 DN  4.00 4R               -960=  -960 -175395 3.65
339 EXP 2.14 6R        1*57+  18*0 -840=  -783 -229956 3.94
340 AB  2.42 6R        1*57+  26*0-1152=  -1095 -330541 3.95
341 TIL 3.28 5R             1*0-1620=  -1620 -360715 4.29
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se