Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Ã…by 2020-08-08

Utdelning 7 rätt  101624 kr
     6 rätt   756 kr
     5 rätt    68 kr
Omsättning  92 miljoner kr

RättRad  1 Pleas 6 Newpo 6 Arami 8 Argbi 2 Vagab 1 Pasto 8 Moni 
Strukna       8         13        4         
Streckproc 9%    21%   51%   4%    16%   9%    28%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
260 PAJ 3.28 3R               -81=   -81  -5415 3.50
313 UHR 4.14 3R               -252=  -252  -42326 3.70
314 DL  4.71 3R               -144=  -144  +3530 4.04
334 DN  3.28 3R               -120=  -120   -908 3.64
336 EXP 4.00 4R               -140=  -140  -12006 3.94
337 AB  5.00 2R               -113=  -112  -23349 3.94

Tidningars stora system
260 PAJ 3.28 3R               -756=  -756   +734 3.50
313 UHR 4.14 4R              -1008=  -1008 -153103 3.70
314 DL  4.71 4R               -560=  -560  +55710 4.04
320 LaLi 4.14 3R               -405=  -405 -112500 4.12
334 DN  3.28 4R               -960=  -960 -172131 3.64
336 EXP 4.00 5R            1*68-1050=  -982 -227273 3.94
337 AB  5.00 5R            1*68-2520=  -2452 -326696 3.94
338 TIL 5.00 4R              -1470=  -1470 -356267 4.29
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se