Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Rättvik 2020-08-01

Utdelning 7 rätt  23956 kr
     6 rätt   287 kr
     5 rätt    34 kr
Omsättning  90 miljoner kr

RättRad  3 Jackp 6 Vien  4 Diama 7 Vâ–’l 12 Enge  5 Flash 11 Vae V 
Strukna       12             6    8    7    
Streckproc 24%   10%   18%   42%   7%    6%    53%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 79 RoNy 3.57 4R               -90=   -90  -6544 3.84
312 UHR 5.00 4R               -288=  -288  -42074 3.70
313 DL  4.57 3R               -128=  -128  +3674 4.04
333 DN  3.85 3R               -54=   -54   -788 3.64
335 EXP 2.85 4R               -72=   -72  -11866 3.94
336 AB  4.00 5R            1*34 -60=   -26  -23236 3.94

Tidningars stora system
 79 RoNy 3.57 5R            1*34-1050=  -1016  -35216 3.84
312 UHR 5.00 4R              -1440=  -1440 -152095 3.70
313 DL  4.57 4R               -630=  -630  +56270 4.04
333 DN  3.85 4R               -336=  -336 -171171 3.64
335 EXP 2.85 5R            4*34-1400=  -1264 -226291 3.94
336 AB  4.00 5R            1*34-1728=  -1694 -324244 3.94
337 TIL 3.85 5R            4*34-1440=  -1304 -354797 4.29
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se